120 HEA gerenda tartása mekkora IPE gerenda tartásával azonos?